Online Booking

Klikk her: Online booking

Logg inn med telefon- og fødselsnummer, dersom du har vært hos oss tidligere.

Nye pasienter må opprette en profil før timebestilling, Vær oppmerksom på at nye pasienter som bestiller «Første time» reserverer 60 min. «Vanlig time» varer 30 min.  Denne tiden benyttes til samtale, undersøkelse, behandling, journalføring og eventuelle henvisninger/rekvisisjoner.

Epikriser og erklæringer

Vi skriver epikriser til fastlege, helse- eller yrkesskadeerklæringer til Nav eller forsikringsselskaper. Ta kontakt med oss, dersom du ønsker ytterligere informasjon om dette.

Avbestilling

Avbestilling må skje senest 24 timer før timen starter.Du kan avbestille eller flytte timen din i Online Booking, eller via telefon 35 96 24 42.  Timer der pasienten ikke møter belastes i sin helhet inkludert refusjonstaksten fra HELFO. Gebyr på 50 NOK tilfaller alle fakturaer vi postlegger.